כיצד מתקנים צו ירושה

צו ירושה הוא מסמך חשוב ביותר המטפל למעשה בכל הנושא של חלוקת עיזבון של מנוח. צו ירושה מונפק רק במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה.

חוק הירושה קובע שני אופנים בהם מחולק עזבונו של מנוח. אם הוא הותיר אחריו צוואה מסודרת, הרי שחלוקת העיזבון תתבצע באופן מדויק בהתאם להוראות הצוואה. במקרים בהם אין צוואה, מחולק העיזבון לפי כללים קבועים המופיעים בחוק הירושה, כאשר היורשים החוקיים הם כמובן קרובי משפחתו של המוריש ובעיקר בן/בת זוגו וצאצאיו. החוק מתייחס גם לקרובי משפחה בדרגות קירבה שונות, כאשר העיזבון מחולק באופן יחסי ובסדר יורד לפי דרגת הקרבה למנוח.

בכל מקרה בו אין צוואה והעיזבון מחולק על פי חוק הירושה, היורשים מחויבים להגיש בקשה להוצאת צו ירושה. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגוריו של המנוח, בצירוף המסמכים הנדרשים. כל בקשה להוצאת צו ירושה צריכה להיות מוגשת בארבעה עותקים ומלווה בחומר הקבוע- תעודת פטירה, הודעה ליורשים על חלקם בעיזבון, פרטים האישיים של כל המעורבים ועוד.

את הבקשה לצו ירושה ניתן להוריד באתר משרד המשפטים ולמלא אותה באופן עצמאי, אך במקרים רבים מעדיפים היורשים להעביר את הטיפול בנושא לעו"ד ירושה מנוסה ובקיא בחומר.

רשם הירושה בודק את הבקשה לצו ירושה באופן קפדני. עליו לוודא כי אכן לא נותרה צוואה של המנוח, לבדוק את אמיתות הפרטים המופיעים בבקשה וכן לפרסם בעיתונות היומית הודעה על עצם הקשת הבקשה. החוק קובע כי ניתן להתנגד לכל בקשה לצו ירושה ועל הרשם ליידע את הציבור אודות הגשת הבקשה, על מנת שמי שירצה להתנגד לה יוכל לעשות זאת.

לאחר הפרסום ובדיקת כל הפרטים, רשם הירושה מעביר את הבקשה למשרד היועץ המשפטי לממשלה לצורך אישורה. כאשר כל התהליך מסתיים ניתן להנפיק צו ירושה למבקשים. התהליך נשמך בדרך כלל בין חודש לחודשיים.

כיצד מבצעים תיקונים בצו ירושה

על פי החוק, כל אזרח רשאי להגיש בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה. אם מישהו חושב כי קיים מידע חשוב שנעלם מעיניו של רשם הירושה בעת מתן הצו, או נמסר לו מידע שגוי, הוא רשאי להגיש בקשה רשמית לביטול או תיקון הצו. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה של כ-500 ש"ח ולכן כדאי לבחון היטב אם יש בכך טעם. קשה מאוד לשכנע את רשם הירושה או בית דין לענייני משפחה לבטל צו ירושה שהונפק וזה קורה רק במקרים חריגים מאוד. לכן מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עו"ד ירושה מנוסה ובעל סיכויי הצלחה גבוהים יחסית ולא להגיש בקשה כזו באופן עצמאי.

כאשר מוגשת בקשה לתיקון או ביטול של צו ירושה, הרשם או בית הדין דנים בה בכובד ראש ובודקים האם יש בה ממש. צריכות להיות הוכחות חותכות וברורות על מנת שצו ירושה יבוטל. היה והרשם או בית הדין מחליטים לבטל צו ירושה, החלטה זו תתפרסם בעיתונות היומית כפי שפורסמה הבקשה להנפקתו בתחילה. בנוסף, כל אחד מיורשיו החוקיים של המנוח יקבל הודעה על השינוי או הביטול באופן אישי.